Patient at a hospital

Obvestila GO SVIZ

Zneski povračil in nadomestil po kolektivnih pogodbah

Cankarjev dom: ZAHTEVALI UREDITEV PLAČNIH RAZMERIJ IN SPOŠTLJIV ODNOS OBLASTI DO ZAPOSLENIH, GLASOVALI ZA PROTESTNI SHOD PRED VLADO

V torek, 13. februarja je bila v nabito polni Linhartovi dvorani Cankarjevega doma javna seja sindikalnih zaupnic in zaupnikov SVIZ, ki jo je vodil predsednik GO SVIZ kolega Janez Stergar. Sindikalne zaupnice in zaupnike je v italijanskem jeziku pozdravil tudi naš kolega Antonio Sema z Osnovne šole Dante Alighieri in kolegica Milena Vukan z Dvojezične osnovne šole v Prosenjakovcih v madžarskem jeziku.

Vabilu na sejo se ni odzval predsednik vlade, dr. Janez Drnovšek, ki mu SVIZ že 5 let zaman predlaga, da naj se z nami sestane. Predsednik vlade nam očitno ne želi prisluhniti ali pa meni, da nezadovoljstvo prek 60.000 zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, znanosti in kulturi ni dovolj tehten razlog za njegovo prisotnost. Dr. Drnovšek se za odsotnost ni opravičil. Na sejo nista prišla niti minister mag. Rop, niti minister dr. Dimovski. V imenu vlade se je seje udeležila dr. Lucija Čok. Sindikalne zaupnike je v imenu ravnateljev pozdravil gospod Jure Grgurevič, predsednik društva Ravnatelj in SVIZ-u izrekel podporo za naša prizadevanja. Zbor zaupnikov je pozdravil tudi predsednik KORIS (Koordinacija raziskovalnih inštitutov Slovenije) dr. Miran Veselič. Opravičil se je rektor Univerze v Mariboru dr. Ludvik Toplak, ki je v pisnem opravičilu izrekel podporo našim prizadevanjem.

Na seji so spregovorili predstavniki vseh šestih sindikalnih konferenc SVIZ in glavni tajnik SVIZ. Vse govore si lahko preberete na spletni strani www.sviz-sl.si, kjer boste našli tudi fotografije s seje.

Zaupnice in zaupniki so izglasovali Resolucijo o socialnem partnerstvu in Resolucijo o plačah v javnem sektorju. S tema dvema resolucijama je SVIZ od vlade zahteval spoštljivejši odnos do zaposlenih, enakopravnost v socialnem dialogu z vlado in ureditev razmerij med plačami v javnem sektorju. Glavni tajnik je vlado opozoril, da SVIZ ne bo odnehal, dokler teh zahtev ne bomo uveljavili.

Najmanj 677 sindikalnih zaupnic in zaupnikov SVIZ je soglasno naložilo Glavnemu odboru SVIZ, da pred Vlado Republike Slovenije organizira protestni shod zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi, če vlada do konca marca ne bo pripravljena na dogovor o zmanjšanju razlik v plačah med nosilnimi poklici v javnem sektorju. Obe resoluciji in predlog o organizaciji protestnega shoda si preberite na www.sviz-sl.si

Če dogovora z vlado ne bo mogoče skleniti do konca marca, bo GO SVIZ pozval zaposlene, da na mirnem shodu pred poslopjem vlade vsak posameznik, naš član ali nečlan, s svojo prisotnostjo izrazi podporo zahtevam pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov v vzgoji in izobraževanju. Pričakujemo, da se bo shoda udeležilo vsaj 10.000 ljudi.

Na sestanek smo povabili predstavnike 823 zavodov, v katerih ima SVIZ članstvo, vendar ponekod nima izvoljenega sindikalnega zaupnika. Udeležbo na seji je potrdilo 677 zaupnic in zaupnikov, kar 82 % od vseh, ki so bili izvoljeni. Po naši oceni jih je najmanj toliko bilo tudi v Cankarjevem domu. Pred dvorano je ostalo približno 50 naših ljudi, ki jih zaradi predpisov o požarni varnosti niso spustili na stopnice Linhartove dvorane. Vsem tem kolegicam in kolegom se opravičujemo, še posebej pa zaupnicam in zaupnikom Območnega odbora SVIZ Posavje, ki so morali potek seje spremljati v preddverju.

Zahvaljujem se vsem zaupnicam in zaupnikom, ki so se vabilu na sejo odzvali, predsednicam in predsednikom območnih odborov SVIZ pa čestitam za dobro organizacijo skupinskih prihodov v Ljubljano.