Utrinek s turističnega področja “Gore in jezera”

Z dopolnjeno organizacijsko strukturo v Slovenski turistični organizaciji (STO) je januarja 2016 tudi turistično področje “Gore in jezera” dobilo produktno vodjo. S tem so bili postavljeni prvi temelji za opredelitev formalnega sodelovanja med nacionalno in lokalno ravnijo oziroma lokalnimi turističnimi organizacijami (LTO), ki so (bile) ustanovljene v skladu z Zakonom o pospeševanju turizma.

Prva srečanja med STO in predstavniki lokalnih turističnih organizacij so bila namenjena vzpostavitvi aktualnega pregleda o dogajanju na turističnem področju “Gore in jezera”, aktualiziranju starih podatkovnih baz, opredelitvi oblik in načinu sodelovanja na področju promocije. Predstavniki LTO-jev na turističnem področju “Gore in jezera” so ob teh priložnostih …