Mature Male Student Attending Adult Education Class

Izobraževalno-informacijsko društvo Evropska hiša Maribor

Do 15. marca 2011 so šole poslale regionalnim koordinatorjem likovna in literarna dela skupaj s spremnim listom.

Do 5. aprila 2011 so regionalni koordinatorji organizirali strokovne komisije, ki so ocenile prispela likovna in literarna dela. Regionalni koordinatorji so pripravili slavnostno razglasitev najboljših del in jih poslali na nacionalni nivo.

Do 18. aprila 2011 so strokovne komisije na državnem nivoju ocenile in izbrale najboljša prispela dela.

V tednu Evrope, natančneje 9. maja 2001, se je natečaj zaokrožil s svečano zaključno kulturno prireditvijo in razglasitvijo najboljših.

opis projekta

V šolskem letu 2000/2001 so organizatorji v Sloveniji uspešno pripravili in izpeljali natečaj Evropa v šoli z naslovom: “Lepše okolje, lepša Evropa”. Ocenjujejo, da je v natečaju sodelovalo približno 15.000 učencev, učenk, dijakov in dijakinj osnovnih in srednjih šol v Sloveniji, ki so pripravili likovna in literarna dela ter skupaj s sovrstniki iz šol v nekaterih evropskih državah pripravili skupne internet domače strani.